Fabian Stolk

Fabian R.W. Stolk (1958) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht, promoveerde aldaar op de genetisch-interpretatieve studie Een kwestie van belichting over de bundel Spel van de wilde jacht van Gerrit Achterberg (1999). Hij is docent/onderzoeker Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en houdt zich thans vooral bezig met lange, verhalende Nederlandstalige poëzie in de moderne tijd. Hij bezorgde de Delta-editie van Jacques Perks Gedichten (1999; 2e dr. 2003; thans voordelig in de ramsj) en, samen met Peter de Bruijn en Edwin Lucas, de definitieve editie Alle gedichten van Gerrit Achterberg (2005, nu ook al bij De Slegte). Hij was redactielid/redactiesecretaris van de Achterbergkroniek; was voorzitter van het bestuur van de Stichting Genootschap Gerrit Achterberg; is redactielid van het Jaarboek Gerrit Achterberg; was twee jaar voorzitter van de jury van De Gouden Doerian; is thans jurylid van de Academia Debutantenprijs; doet verslag van werk en plezier op blogs In den vroolijken hermeneut en Klasse! en verzorgt colleges op, onder andere, het gebied van de editietechniek, moderne epiek en literatuurkritiek; hij jureert incidenteel Utrechtse poetry slams.