Geschiedenis, Recensies

(On)gemakkelijke (on)waarheden

Marnix Beyen

Het verdriet van Vlaanderen

Kristien Hemmerechts

“De schotten tussen academische en niet-academische geschiedschrijving worden op een vaak vruchtbare manier geslecht. ‘Het verdriet van Vlaanderen’ van Kristien Hemmerechts is een interessant, maar ook uiterst merkwaardig voorbeeld van deze kruisbestuiving.”

Lees meer