Samenleving, Signalement

Symptoom van de crisis die het aanklaagt

Thomas Decreus

De sociaaldemocratie is doodziek

Vincent Scheltiens

“Hetzelfde gebrek aan verbeelding, fantasie of gewoon durf dat dit essay karakteriseert, is representatief voor een (Vlaamse) politieke linkerzijde die zich in haar eigen besluiteloosheid heeft vastgereden.”

Lees meer