Proza, Signalement

Geen grote gedachten, wel fraaie formuleringen

Carl De Strycker

De pruimenpluk

Dimitri Verhulst

“Verhulsts werk leeft van de vorm. Niet de ingewikkelde structuur, de goed doordachte plot, het onverwachte vertelperspectief, maar de volstrekt unieke taalbehandeling, de fraaie formuleringen en de onophoudelijke reeks kwinkslagen.”

Lees meer