Essays

Millennial-fantasieën: over oprechtheid en vervreemding bij Sally Rooney, Joost De Vries en Ben Lerner

Aragorn Fuhrmann

Ondanks al hun evidente en minder evidente verschillen gaat het deze schrijvende millennials grosso modo om dezelfde inzet: ze dromen zich een wereld aan gene zijde van de ironie en spiegelen hun lezers een horizon van doorleefde menselijke verbondenheid voor. Text-book Wallace, zo zou je kunnen denken. Toch is het maar de vraag hoe rebels deze oprechte schrijvers van oprechte romans werkelijk zijn. 

Lees meer